Warunki założenia biura rachunkowego

Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe to firma, która świadczy takie usługi jak przykładowo prowadzenie ksiąg rachunkowych, zbieranie i trzymanie wszystkich dokumentów księgowych, tworzenie sprawozdań finansowych, wyliczanie wyniku finansowego albo wycena aktywów oraz pasywów oraz definiowanie ich rzeczywistego stanu.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku funkcja księgowego została uwolniona, co oznacza, że nie ma potrzeby ukończenia właściwych studiów lub kursów w ramach finansów aby prowadzić biuro księgowe. Jedyne wymagania, które należy spełnić aby organizować dokumentację księgową to posiadanie absolutnej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Czyli księgowość mają możliwość prowadzić osoby, które nie są karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi a także za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo osoba na stanowisku księgowym musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy przed 2014 rokiem uzyskał certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne to w dalszym ciągu będzie miał prawo posługiwać się nim, warto mimo wszystko wiedzieć, że żaden certyfikat nie jest aktualnie potrzebny aby zgodnie z przepisami pracować w tym zawodzie.

O czym należy pomyśleć otwierając biuro księgowe?

Wprawdzie żeby prowadzić biuro rachunkowe nie trzeba mieć wykształcenia rachunkowego czy też doświadczenia w księgowości, ale bardzo potrzebne jest ciągłe zdobywanie wiedzy z prawa podatkowego oraz gospodarczego. Przepisy te bardzo dynamicznie się zmieniają i aktualizują a każdy księgowy musi ciągle tę wiedzę zyskiwać.

Dodatkowo otwierając biuro księgowe musisz zdawać sobie sprawę z tego, że Klienci mogą traktować Cię jako znawcę. Twoim zadaniem więc oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie analizowanie sytuacji finansowej firmy i dobieranie odpowiednich form finansowania albo wyszukiwanie metod na rozwiązanie problemów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy Twoi kontrahenci mogą zacząć w Ciebie wątpić a to będzie skutkowało stratą klientów.

Jak można zauważyć nie ma potrzeby posiadania wykształcenia ekonomicznego aby prowadzić biuro rachunkowe ale samodzielne opanowanie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska

Możesz również polubić