Usługi doradcze i analiza – czy znajdziemy to we wszystkich biurach rachunkowych?

Nie każde biuro rachunkowe ma identyczną ofertę. Bezsprzecznie istnieją rzeczy, które znajdziemy w niemal każdym biurze księgowym i będzie to na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych, albo przygotowywanie PITów. Czy we wszystkich biurach rachunkowych dostaniemy porady finansowe? Jakie analizy finansowe można dla nas zrobić? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie praca jako księgowy w Grodzisku Mazowieckim nie jest tylko rozliczaniem podatków i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Osoby , które zarządzają firmą ufają biurom rachunkowym i zazwyczaj oczekują doradztwa przy zarządzaniu pieniędzmi. Księgowy, który zajmuje się robieniem sprawozdań finansowych i posiada wszystkie istotne dane, będzie najlepiej wiedział na co firma może sobie pozwolić, a na co nie.

Ważny jest mimo wszystko przebieg informacji. Księgowy musi więc wiedzieć kilka bazowych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet przedsiębiorstwa i wszystkie planowane działania, jak między innymi zatrudnianie kolejnych pracowników, planowane sposoby finansowania i inne zmiany w spółce.

Podczas kontroli księgowej weryfikowane mogą być wszystkie dowody księgowe, to czy są kompletne i prawidłowe. W tej sytuacji jeszcze ważniejsze jest zaufanie do księgowego, któremu trzeba będzie dać dostęp do wszystkich danych na temat firmy.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest brana przez firmy żeby ocenić prawdziwe finanse takiej firmy. W trakcie analizy finansowej może pojawić się:

  • wstępna analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Prawidłowa analiza finansowa zrobiona jest na modelach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej miarodajna metoda oceniania finansów przedsiębiorstwa. Często spotykane i najszybsze badanie poprzez wskaźniki jest czasem omylne. Właściwie wykonana analiza finansowa przedstawi rzeczywisty obraz kondycji finansowej i bardzo pomoże podczas podejmowania istotnych decyzji, które mają związek z zakresem działań oraz dalszą pracą firmy.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe wykonywane są żeby ustalić kondycję finansów w przedsiębiorstwie i można je wykonać na kilka sposobów, między innymi poprzez analizę bilansu. Dzięki niej można zweryfikować jaka jest struktura majątkowa spółki i jej struktura kapitałowa. Celem takiej analizy jest obliczenie i otrzymanie informacji na temat płynności finansowej oraz wykonanych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Drugi sposób analiz to analiza wskaźnikowa, która jest niesamowicie często wybierana i łatwo dostępna. Podczas takiej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które wyrażają relacje będące pomiędzy odpowiednimi wielkościami. Informacje te księgowy musi wziąć ze sprawozdań finansowych i niezbędny jest w tym przypadku bilans i rachunek wyników. Najczęściej do określania kondycji firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się także z analizą przyczynową, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowanym sposobem, ale daje bardzo dobre rezultaty. Jej celem jest odkrycie, co miało wpływ na powstanie danego zjawiska. Poprzez analizę przyczynową możliwe jest sprawdzenie jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego