Opłaty notarialne – czy czy da się ich uniknąć?

W realiach, w którym(ych) przyszło nam żyć dobry notariusz jest ciągle w cenie. Jest przecież wiele spraw, do których legalnej(go)) finalizacji konieczny jest pieczątka osoby dysponującej odpowiednimi przymiotami prawnymi. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego typu kwestie w jasny sposób – do realizacji tego typu spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście to kosztuje. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą gaże. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi problemami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Jaką funkcję spełnia notariusz?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który umożliwia legalizację wielu rzeczy tworzących naszą codzienność. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, że przysługuje mu identyczna ochrona jak pozostałym prawnikom. Notariusz 

Ogólnie mówiąc, zajmuje się on tworzeniem not stosowania prawa. Przysługuje mu również legitymacja do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje właściwy minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Zgodnie z prawem wszystkie czynności okraszone podpisem notariusza otrzymują charakter dokumentów urzędowych. Inaczej mówiąc, notariusz bada czy określone dokumenty pokrywają się z panującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie czynności odbywają się zgodnie z z prawem.

O jakich czynnościach mowa? Jest ich mnogo. Są to głównie tzw. przypadki życiowe. Dotyczą z kupnem albo sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny również podczas zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to tylko część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy daje ulgę sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach dwustronnych, ale nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Oczywiście notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie opłaty. Ich wielkość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne elementy. Renoma, lokalizacja, jak również przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać wyższej zapłaty niż początkujący.

Jednak trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Notariusz nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić przykładowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe kwoty wskazane przez ministerstwo. Konsekwencją ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak przeważnie jest to usługa warta swojej ceny.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Mając potrzebę wizyty u notariusza warto się przygotować. Koniec końców, ciesząca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż profesjonalizm notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten zawód.  

Możesz również polubić