Nowoczesne przedszkole – jak pracuje się w nim z dziećmi?

Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się narzędzia, z których korzystamy. Również proces kształcenia jest całkowicie odmienny niż przed laty. Aktualnie, w dobie nadmiaru wszelkiego typu bodźców niezbędne jest określenie priorytetów. Dotyczy to szczególnie najmłodszych. Dzieci nie potrafią się ukierunkować – są zainteresowane cały(m) świat(em). Rolą opiekunów w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Podstawą nowoczesnego przedszkola musi być wielotorowość. Taka droga zapewnia maluchowi dowiedzieć się jak najwięcej i indywidualnie wybierać co je interesuje.

Przedszkole – jakie metody wychowawcze w nim panują

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której mieści się przedszkole, metody wychowawcze powinny być przeważnie zbliżone. Nieważne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze powinno kłaść nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Ważne jest wpajanie dziecku zasad odpowiedniego zachowania. Należy zwracać uwagę na postawy dziecka i informować je o prawidłowych wzorcach. Nauka tego rodzaju wzorców polega na tworzeniu dobrych skojarzeń w głowie dziecka. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na dobre(y) humor dziecka. Wykluczone jest podnoszenie głosu czy karanie. Powinno się wyjaśniać różne kwestie spokojnym tonem. Stała budowa pozytywnej relacji powoduje, że przedszkolak po jakimś czasie przyjmuje reguły i wchłania jako własne. Ponadto ważną kwestią jest dyskutowanie z dziećmi o emocjach. Otwarte mówienie o tym co się czuje uczy dziecko empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Jakie metody pracy z dziećmi są najbardziej rozwijające?

Co jasne każde przedszkole ma swoje(imi) metody(ami) pracy z dziećmi. Wiele z nich stawia na specjalizację. Jest to metoda, gdzie do wiodącej dziedziny dokłada się wiedzę ogólną. Istnieje kilka regularnie adaptowanych metod, które cechują się skutecznością. Warto się im przyjrzeć:

  • metoda bloków tematycznych – wyznacza się jeden blok tematyczny, wokół którego orbitują wszelkie zabawy w danym okresie. Tematykę bloków wybiera się na podstawie upodobań dzieci, rodziców i nauczycieli. Często opiera się ona na świętach okolicznościowych czy porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – opiera się na podziale klasy na kilka partii o zróżnicowanej tematyce. Dziecko otrzymuje swobodę wyboru, w którym kąciku chce spędzać czas. Tego rodzaju metoda pozwala na realizację programu nauczania w mniejszych grupach. Dzięki temu wychowawcy mogą poświęcić więcej czasu na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Małe grupy sprzyjają również dzieci do nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami.
  • metoda projektów badawczych – naciska na wartości poznawczej danych ćwiczeń. Poprzez pracę samodzielną lub grupową dzieci starają się znaleźć(enia) odpowiedź(i) na postawione przed nimi pytania dotyczące określonego tematu. Oprócz rozszerzaniem wiedzy, metoda uczy dzieci inicjatywy i dociekliwości
  • metoda portfolio – dzięki zbieranie(u) prac, dokumentów i zdjęć w trakcie uczęszczania do przedszkola(u) można odtworzyć ścieżkę jakie dziecko zrobiło przez ten okres. Jest to swego rodzaju archiwum będące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak również dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać refleksji okres spędzony w przedszkolu. 

Codzienny cykl zajęć przedszkolnych

Dzieci dosyć szybko ulegają rozkojarzeniu. W związku z tym ważna jest dynamika i stałe wzbudzanie zainteresowania. Jak wobec tego prezentuje się typowy dzień w przedszkolu? Najpierw zajęcia w kręgu – maluchy i wychowawca siadają w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu dnia. Dalej pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z rozwijaniem wiedzy językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. Potem czas na niezwykle ważne w przypadku młodych osób zajęcia ruchowe. Bez względu na pogodę mają one miejsce na dworze. Potem, po zabawie trzeba coś zjeść i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak zaprezentowano dzieci dostają wystarczająco dużo bodźców, które prawidłowo rzutują na ich rozwój. 

Możesz również polubić