Jakie kwalifikacje daje kurs SEP?

kurs sep kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma za zadanie zrzeszać techników, inżynierów wraz z osobami kształcącymi się na dane stanowiska. SEP wspiera także działania polskich elektryków. Każdy elektryk uważa, że uprawnienia SEP są bardzo ważne i przydatne. 

Pozwalają one na operowanie przy prądzie do określonego natężenia. Jak można uzyskać te uprawnienia? Należy zdobyć określone kwalifikacje, a następnie zdać wymagane egzaminy. Kurs SEP w Krakowie, Warszawie, Gdańsku – to tylko niektóre z miast, w których znajdziesz szkolenia, które oferują możliwość zdawania egzaminu SEP. 

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP można podzielić na trzy rodzaje.

  1. Uprawnienia G1 – są one przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  1. Uprawnienia energetyczne (cieplne) G2 – te z kolei dedykuje się pracownikom zajmującym się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  1. Uprawnienia G3 – osoby, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe powinny sobie je zrobić.

Szkolenia SEP przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wszystkich lub pojedynczych uprawnień. Kursy z pewnością zainteresują osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia SEP?

Dzięki uprawnieniom SEP pracownicy mogą wykonywać wszystkie prace, które dotyczą eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych, jeśli pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Osoby posiadające uprawnienia mogą również obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem. Uprawnienia SEP do 1 kV bardzo pomagają w rozwoju zawodowym. Uprawniają do prowadzenia wszelkiego rodzaju konserwacji oraz remontów sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem. Dzięki uzyskanej wiedzy istnieje możliwość pracy między innymi w eksploatacji i dozorze urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz przy gazach fluorowych. Osoby posiadające te uprawnienia bez problemu znajdują pracę, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Możesz również polubić