Księgowość uproszczona-podstawowe informacje

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, nieuniknione jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto pamiętać, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma obowiązku zatrudniania księgowego. Jedynym warunkiem jest znajomość podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy przedsiębiorca po otwarciu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość wybrać? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą korzystać z księgowości uproszczonej to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim nieskomplikowane metody rejestrowania informacji finansowych firmy. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w prosty sposób rozliczyć finanse przedsiębiorstwa, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle łatwa metoda, że dużo właścicieli firm jest w stanie poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tym przypadku kwota podatku jest stała- nie zależna od uzyskiwanych dochodów. Kwota podatku liczona jest na podstawie informacji o danej działalności, ilości zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć skomplikowane zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby przedsiębiorca płacił określoną kwotę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są mniejsze od kosztów, nadal zachodzi konieczność opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane spółki nie mogą wybrać jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można uznać, że mała księgowość jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to rentowna w przypadku małych podmiotów.

Możesz również polubić