Jakie możliwości zawodowe ma monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie trudnym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale również za ich prawidłowe działanie. Jeżeli trzeba wykonują również modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki fachowiec powinien też mieć wiedzę z zakresu spawania, gdyż często jest potrzeba spawania rur. Powinien mieć także umiejętność planowania, aby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej jest niewielu wykształconych fachowców, przez co jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna podjąć osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi także wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością oraz umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Charakter obowiązków wymaga także wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę z niebezpiecznymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma również nierzadko kontakt z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Jakie są warunki w pracy montera instalacji sanitarnych?

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się niemałą rozmaitością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może otworzyć samodzielną firmę, jak i znaleźć zatrudnienie zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca szczególnie w dużych firmach może wiązać się z częstymi delegacjami. Takie firmy najczęściej świadczą usługi w całym kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, ponieważ wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji między pracownikami. Montaż takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu. Specyfika wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy często narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Perspektywy rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Aby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat powinien uzyskać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu państwowego. Kandydat wtedy otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Opłaca się „iść za ciosem” i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że istnieje także szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania dyplomu czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tej profesji można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, poszukiwany zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry specjalista z pewnością nie będzie narzekał na brak zajęcia.