Jak wygląda nauka w dwujęzycznej szkole podstawowej?

Dwujęzyczna szkoła podstawowa ma dużo plusów. Język obcy traktuje się w dwujęzycznej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to jedne z miast w których znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauczanie w drugim języku od dziecka dobrze wpływa na rozwój dziecka. Warto też dodać, że liczebność klas w szkołach dwujęzycznych jest mniejsza. Dzięki temu nauczanie jest bardziej zindywidualizowane i dopasowane  do potrzeb poszczególnych uczniów.

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Zdecydowanie najlepszym sposobem na przygotowanie dziecka do nauki w takiej szkole jest wcześniejsze oswojenie go z językiem obcym. Dzieci, mające w wieku od 3 do 5 lat kontakt z drugim językiem, naturalnie go chłoną. Nie zapominaj również, że podstawowa umiejętność drugiego języka to konieczny warunek przyjęcia do szkoły dwujęzycznej. Właśnie dlatego należy zadbać aby maluch od małego mówił w języku obcym.

Czym dokładnie jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie w szkole podstawowej tego typu to system oparty na nauczaniu pojedyńczych przedmiotów posługując się dwoma językami. Efektem tego prowadzi się do rozwoju kompetencji językowych, osiąganych przez uczniów, którzy uczęszczają do takiej szkoły. Plusy takiego stylu nauczania to:

  • ustanawianie postawy zrozumienia odmienności geograficznej oraz tej w kulturze obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • nauka książek, kultury i historii innych krajów;
  • sprawniejszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • zachodzi możliwość rozpoczęcia studiów za granicą.

Jak to wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowana nauka przedmiotowo – językowa, które dąży aby uczniowie swobodnie posługiwali się w mowie jak i w piśmie językiem ojczystym jak i obcym na dokładnie tym samym poziomie. Jednakże nauczanie tego typu nie jest realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii a także geografii Materiały dydaktyczne na pozostałych zajęciach to zarówno polskie podręczniki, jak i podręczniki w języku obcym. Taka metoda sprawia, że realnie jest przyswojenie wiedzy wraz ze zdolnościami językowymi w rozszerzonym zakresie.

Jak wygląda spojrzenie neurodydaktyki na nauczanie dwujęzyczne?

Badania neurodydaktyczne mówią, że nauczanie dwujęzykowe bardzo usprawnia działanie mózgu oraz zwiększa osiągane wyniki przez uczniów, dodatkowo zapewnia im wszechstronny rozwój. Dzieci dwujęzyczne posiadają wyższy poziom myślenia kreatywnego. Dodatkowo badania wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść korzyści poznawcze. Dzieci które znają dwa języki, prędzej są w posiadaniu świadomości językowej, oznacza to, że są świadome z tego, że język to kod, który podlega pewnym regułom. Sprawia to, że sprawniej a także o wiele skuteczniej uczyć się następnych języków.

Co można robić zawodowo po nauczaniu w szkole dwujęzykowej?

Nauczanie dwujęzyczne jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  zgodnie z polską edukacją a absolwenci przystępują do egzaminów maturalnych które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień uzyskuje zwiększoną ilość punktów z języka angielskiego w rekrutacji na uczelnie wyższą w kraju. Powinno się również podkreślić, że ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie stale rośnie. Ponadto o wiele łatwiej kończąc taką szkołę dostać się na uczelnie, która mieści się za granicą.

Możesz również polubić