Jak wygląda i jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Badanie histopatologiczne robi się przez wzięcie materiału od badanego, a potem zbadanie go pod mikroskopem. Przeprowadzane jest w celu oszacowania procesu chorobowego. Używane jest zwłaszcza przy chorobach nowotworowych, z uwagi na fakt, że jest nadzwyczaj skuteczne – dostaje się na jego skutek informacje o typie nowotworu i stopnia jego złośliwości. Takie badanie trwa mniej więcej trzy dni a na wyniki trzeba czekać średnio dwa tygodnie.

Co to jest badanie histopatologiczne i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Aby zrobić badanie histopatologiczne, niezbędne jest zrobienie biopsji. Pobiera się za jej pomocą kawałek tkanki, na której pojawiły się zmiany przez chorobę. Rodzaj zależy od umiejscowienia tej tkanki. Najczęściej pacjenci mają podawane znieczulenie miejscowe, a dzieci ogólne.

Badanie to umożliwia oszacowanie jaki jest postęp chorób nowotworowych ale też nienowotworowych, na przykład schorzenia nerek, przewodu pokarmowego lub wątroby.

Jak przebiega badanie histopatologiczne?

Kawałek, który został wzięty oddawany jest najczęściej do laboratorium, które zajmuje się jego właściwym przygotowaniem do badania. Obowiązkowe jest włożenie go do 10% roztworu formaliny lub roztworu formaliny w alkoholu etylowym. Potem materiał musi być odwodniony, żeby później zanurzyć go w płynnej parafinie. Taki parafinowy bloczek często jest jeszcze wystawiony na działanie odpowiednich procesów barwienia, które pokazują wszystkie struktury komórkowe.

Samo przygotowanie i ocena próbki trwa przeważnie do 3 dni – czas ten zależy od rozmiaru pobranej tkanki. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wynik to może trwać 7-14 dni.

Czy badanie histopatologiczne jest bezpieczne?

Samo pobieranie materiału zajmuje od kilku do kilkunastu minut i zazwyczaj nie wymaga większego przyszykowania. W kwestii biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą usg lub biopsji gruboigłowej nie ma konieczności przeprowadzania trudnego zabiegu i jest ona przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych. W kwestii innych biopsji może być wskazane podanie znieczulenia, a wówczas pacjent powinien pozostać na obserwacji w szpitalu. Wszystko jednak jest zależne od miejsca i wielkości zmiany, która będzie pobrana. Zmiany skórne, do których jest łatwy dostęp wystarczy, że są pobrane podczas znieczulenia miejscowego.
Bardzo rzadko po wykonaniu biopsji pojawiają się jakieś problemy – jest to bardzo bezproblemowe. Co najwyżej może pojawić się krwiak w miejscu, w którym wbita była igła. Jeżeli pacjent wie, że zdarzają się u niego kłopoty z krzepnięciem lub reakcje alergiczne na jakiekolwiek lekarstwa to ma obowiązek powiadomić o tym lekarza, który zajmie się przeprowadzeniem biopsji.