Dowiedz się, kim tak właściwie jest mecenas?

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem fachowym, ale zwrotem grzecznościowym, używanym jednocześnie wobec radców prawnych jak i adwokatów, a coraz częściej także wobec aplikantów tych zawodów prawniczych.
W praktyce oznacza to, że mecenasem nazwać można zarazem radcę prawnego, jak i adwokata. Uważa się również, iż terminem tym określać wolno magistrów prawa, choć to stosuje się rzadziej.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, natomiast nie ukończyła żadnej z aplikacji prawniczej, przeważnie nazywana jest po prostu prawnikiem. Nazwa „mecenas” w stosunku do osób uprawiających jeden z zawodów prawniczych jest używane jedynie w polskim Państwie – w innych krajach nie spotyka się go w takim wykorzystaniu.

Tytuł ten jest jedynie umowny i nie protokołuje się go w jakimkolwiek z aktów prawnych używanych aktualnie w naszym kraju. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” czy też „radca prawny” tytuł „mecenas” nie jest poddany jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Biorąc pod uwagę, że mecenasem określa się adwokatów oraz radców prawnych to, aby całkowicie pojąć istotę tego zwrotu grzecznościowego, niezbędne będzie przybliżenie zakresu obowiązków tych dwóch zawodów prawnych.

Należy jednakże podkreślić, że ze względu na zwiększający się zakres kompetencji radców prawnych w ostatniej dekadzie różnice między nimi, a adwokatami stają się niewielkie.

Jakie są różnice między adwokatem a radcą prawnym?

Praktycznie rzecz ujmując tytuł adwokata może otrzymać osoba, która najpierw zakończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których zaliczyła toczącą się 3 lata aplikację adwokacką prowadzoną przez właściwy samorząd zawodowy. Co istotne, samo zakończenie aplikacji nie wystarcza, aby być adwokatem w Warszawie; konieczne jest też pozytywne zdanie końcowego egzaminu zawodowego, który jest przeprowadzany poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas wtenczas dana osoba pozostaje wpisana na listę adwokatów oraz może używać tego tytułu w własnej praktyce zawodowej.

Na czym polega różnica w wynajęciu adwokata a radcy prawnego?

Należałoby przy tej sposobności dodać, iż w przypadku radcy prawnego ścieżka do zdobycia tytułu zawodowego jest niemal jednakowa – jedyna różnica polega na tym, że aplikację radcowską prowadzi inny samorząd zawodowy, a po skończeniu aplikacji osoba pozostaje wpisana na listę radców prawnych.
Zarówno adwokat, oraz radca posiadają niemalże ten sam zakres obowiązków. Aktualnie obowiązującą oraz kluczową różnicą między tymi dwoma zawodami prawnymi jest niemożliwość zatrudnienia adwokata na bazie umowy o pracę.

Praktycznie to znaczy, iż adwokat może współpracować z przedsiębiorstwem bądź osobą fizyczną wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Natomiast radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie powinien wówczas reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie tyczy się pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Możesz również polubić