Czym teraz zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie czym się zajmuje i jaka jest jego odpowiedzialność. Często urzędy obligują do tłumaczenia wybranych pism na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty bardzo istotne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając dokumenty do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i odwrotnie. Warto pamiętać, że języki ewoluują, dlatego itotne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista na pewno musi być odpowiedzialny, gdyż często pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo szeroki. Najczęściej poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Na pewno nie jest to kompletna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia podczas zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego typu konferencjach a także wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie tekstu, książki lub jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy iść do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych wymagany jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest profesjonalne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy przeoczenia. Jeśli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, ma prawo domagać się rekompensaty od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego bardzo ważne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy ma predyspozycje. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, powinien posiadać odpowiednie zadatki.

Możesz również polubić