W jakiej sytuacji konto firmowe jest niezbędne?

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z okresowymi rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także z Urzędem Skarbowym. Można to wykonywać tylko przy użyciu konta bankowego, ponieważ instytucje te honorują tylko transakcje bezgotówkowe. Dlatego można powiedzieć, że posiadanie rachunku firmowego jest niezbędne, żeby móc prowadzić firmę. Jest to fakt, który dla większości jest oczywisty. Dlatego większość przedsiębiorców po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udaje się do banku, w celu założenia konta firmowego. Jednka dużo osób zastanawia się, czy może używać swoje konto osobiste, aby móc dokonywać rozliczeń składkowych i podatkowych? Bez wątpienia konto firmowe jest sporym ułatwieniem dla właściciela firmy, umożliwia stosunkowo łatwe kontrolowanie finansów, ale czy naprawdę konieczne jest zakładanie kolejnego, jeżeli mamy już konto osobiste?

Przepisy dotyczące posiadania konta firmowego

Rachunek firmowy pozwala bezproblemowo zarządzać finansami firmy. Umożliwia również stosunkowo łatwe rozliczenia z takimi instytucjami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy. Można uznać, że konto firmowe jest bardzo podobne do tego osobistego, czyli pozwala wypłacać gotówkę, czy płacić kartą. Czy przepisy zobowiązują do posiadania osobnego konta firmowego? Prawo nie określa tego jednoznacznie. Nie ma przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do zakładania osobnego konta. Czyli w teorii można korzystać z konta osobistego, także aby móc rozliczać się z urzędem skarbowym czy ZUSem. Wówczas w czasie rejestracji firmy gospodarczej należy tylko podać numer konta osobistego.

Konto osobiste i firmowe w jednym – czy to dobry pomysł? 

Jak już wspomniano wyżej, nie ma przeciwwskazań prawnych żeby posiadać jeden rachunek bankowy do celów osobistych i firmowych. Jednakże należy postawić sobie pytanie – czy warto? Praktyka przedsiębiorców pokazuje, że to zdecydowanie nie jest rozsądny pomysł. Na takim rachunku bankowym robi się bałagan, ponieważ nie rozdziela on transakcji firmowych od prywatnych. Może to rodzić spore problemy zwłaszcza w przypadku kontroli, przez urząd skarbowy. W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek wskazać, które transakcje związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprócz tego jest to spore utrudnienie w codziennym zarządzaniu domowym budżetem oraz finansami firmy. Wyjątkiem może być mikroprzedsiębiorstwo, którego jedynymi transakcjami są przelewy do US i ZUS. Należy jedynie pamiętać, że rozliczenia z tymi instytucjami przeprowadza się za pomocą rachunku bankowego, którego numer podano przy rejestracji firmy.

Rachunek firmowy – biała lista podatników VAT

Oczywiście jak wielu innych, tak i w tej sytuacji istnieje wyjątek od reguły. Podatnicy, którzy są czynnymi płatnikami podatku VAT z całą pewnością muszą posiadać konto firmowe. Szczególnie, jeśli przelewy przekraczają kwotę 15 tysięcy złotych. W takiej sytuacji należy upewnić się, czy numer bankowy podatnika znajduje się na białej liście podatników VAT, którą prowadzi Ministerstwo Finansów. Zgodnie z prawem na takiej liście może figurować tylko i wyłącznie konto firmowe. Zignorowanie tego obowiązku może nieść za sobą poważne konsekwencje. 

Konto firmowe – jak znaleźć najlepsze?

Jak widać posiadanie konta firmowego jest nie tyle obowiązkiem, co uproszczeniem dla podatnika, z tego powodu naprawdę warto je założyć Mimo wszystko oferta banków jest bardzo szeroka i trudno znaleźć najlepszą spośród wielu. Czym się kierować? Na co zwrócić uwagę wybierając najlepsze konto bankowe? Zapoznając się z ofertą banków warto zwracać uwagę na to samo, co w przypadku poszukiwania konta prywatnego. Bez wątpienia bardzo ważną kwestią jest brak opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Stały, comiesięczny koszt może być sporym obciążeniem szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy. Chociaż oferta banków w zdecydowanej większości zakłada prowadzenie bez opłat, to mimo wszystko należy być ostrożnym. Jednakże bezpłatne prowadzenie konta firmowego może wiązać się z innymi warunkami jak np. comiesięczne określone wpływy, czy utrzymanie określonego salda.

Następnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest koszt wyrobienia czy utrzymania karty płatniczej. Zazwyczaj można skorzystać z karty płatniczej przewidzianej do konta firmowego, a najkorzystniejsze oferty zakładają brak ukrytych opłat. Mimo wszystko również w tym przypadku może być to związane z określonymi warunkami. Najczęściej jest to określona ilość transakcji w miesiącu. Korzystając z konta firmowego często przedsiębiorcy muszą wypłacić gotówkę, a nie mają czasu, żeby iść się bezpośrednio do placówki. Dlatego warto szukać takiej oferty, w której wypłata z bankomatu jest bez dodatkowych prowizji. Oczywiście podstawą przy prowadzeniu konta firmowego jest dokonywanie przelewów, co bezdyskusyjnie powinno być bezpłatne. Opłata za każdy przelew wychodzący może zbyt mocno obciążyć kieszeń przedsiębiorcy. 

Gdzie znaleźć najlepsze konto firmowe?

Banki często reklamują swoje usługi w mediach. Pomimo tego nie warto zbyt pochopnie podejmować decyzji. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z bezpłatnych rankingów kont firmowych. W ten sposób można porównać różne oferty banków w bardzo czytelny sposób. Ranking kont firmowych jest systematycznie aktualizowany, dzięki temu możemy mieć pewność, że taka oferta jest w danej chwili aktualna. 

Czym teraz zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie czym się zajmuje i jaka jest jego odpowiedzialność. Często urzędy obligują do tłumaczenia wybranych pism na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty bardzo istotne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając dokumenty do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i odwrotnie. Warto pamiętać, że języki ewoluują, dlatego itotne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista na pewno musi być odpowiedzialny, gdyż często pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo szeroki. Najczęściej poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Na pewno nie jest to kompletna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia podczas zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego typu konferencjach a także wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie tekstu, książki lub jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy iść do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych wymagany jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest profesjonalne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy przeoczenia. Jeśli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, ma prawo domagać się rekompensaty od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego bardzo ważne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy ma predyspozycje. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, powinien posiadać odpowiednie zadatki.

Księgowość uproszczona-podstawowe informacje

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, nieuniknione jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto pamiętać, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma obowiązku zatrudniania księgowego. Jedynym warunkiem jest znajomość podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy przedsiębiorca po otwarciu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość wybrać? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą korzystać z księgowości uproszczonej to:

 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • osoby fizyczne,
 • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim nieskomplikowane metody rejestrowania informacji finansowych firmy. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w prosty sposób rozliczyć finanse przedsiębiorstwa, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle łatwa metoda, że dużo właścicieli firm jest w stanie poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

 • Karta podatkowa – w tym przypadku kwota podatku jest stała- nie zależna od uzyskiwanych dochodów. Kwota podatku liczona jest na podstawie informacji o danej działalności, ilości zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć skomplikowane zasady.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby przedsiębiorca płacił określoną kwotę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są mniejsze od kosztów, nadal zachodzi konieczność opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane spółki nie mogą wybrać jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można uznać, że mała księgowość jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to rentowna w przypadku małych podmiotów.

Od czego zależy rodzaj zaciąganego kredytu?

Aktualnie branie kredytu stało się zupełnie normalną sprawą. Kupujemy komputery na raty, kupujemy samochód na kredyt i zaciągamy hipoteki na budowę domu. Możemy brać pożyczki bez większych formalności, a banki rywalizują w wachlarzu kredytów gotówkowych. Czy wiemy jednak czym różnią się kredyty gotówkowe od bezgotówkowych? Czy oglądamy rankingi kredytów gotówkowych, czy sięgamy po ten z banku, w którym mamy konto, bo jest to najszybsze rozwiązanie?

Kredyt – jaki wybrać?

Jeden z łatwiejszych do dostania kredytów jest kredyt konsumpcyjny, inaczej zwany gotówkowym. Taki kredyt otrzymujemy zazwyczaj na kilka miesięcy do kilku lat i można przeznaczyć go na obojętnie jaki cel – sprzęt AGD, samochód, remont mieszkania czy też wakacje. Kolejny kredyt, który jest bardzo powszechny, to kredyt hipoteczny. Brany jest on aby kupić albo wybudować nieruchomość i spłacany jest bardzo często przez 20 albo 30 lat. Takie kredyty ze względu na wysoką kwotę i długi czas spłacania przeważnie posiadają bardzo korzystne oprocentowanie.

Kredyt konsolidacyjny – trzeci rodzaj, który pozwala na połączenie kilku kredytów w jeden. W konsekwencji do opłacania mamy tylko jedną ratę i nie ma potrzeby przejmowania się, że ominiemy jakąś ratę. Na koniec dobrze jest wspomnieć także o karcie kredytowej i kredycie ratalnym. Można je zaliczyć do najdostępniejszych kredytów, ponieważ przeważnie nie musimy nawet udawać się do banku aby je otrzymać. Często także nie są oprocentowane, pod warunkiem że spłacamy zobowiązanie terminowo.

Różnica między kredytem bezgotówkowym i gotówkowym

Należy podkreślić, że kredyt nie jest pożyczką, kredyt może być przyznawany tylko przez banki, lub instytucje, które są w posiadaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. To jak banki mogą pracować opisane jest bardzo dokładnie w ustawie na temat kredytu konsumenckiego, w przeciwieństwie do firm pożyczkowych, przy których zastosowanie mają zapisy z kodeksu cywilnego.

Oprócz pożyczek wyróżnić możemy kredyty gotówkowe i bezgotówkowe. Różnica między nimi jest bardzo prosta, ale to co nie jest oczywiste, to, że kredyty bezgotówkowe, to tak naprawdę kilka różnych produktów. Kredyt gotówkowy, zwany także konsumenckim, sprawia, że środki zostają nam przelane prosto na konto bankowe i możemy wydać je na dowolny cel. Banku nie interesuje czy wydamy je na samochód, remont, czy na wakacje. Kredyt jest dawany na określoną kwotę i o tym czy go dostaniemy decyduje między innymi obliczona zdolność kredytowa, lub zarobki. Za tego typu kredyt zawsze pobierane są opłaty w postaci prowizji oraz oprocentowania. Takie kredyty udzielane są na okres kilku miesięcy do kilku lat.

Kredyty bezgotówkowe to tak naprawdę kategoria, gdzie wyróżnić możemy kilka różniących się od siebie kredytów, między innymi:

 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt konsolidacyjny
 • karta kredytowa,
 • linie kredytowe na rachunku bankowym.

Jaka jest główna różnica pomiędzy kredytem gotówkowym, a produktami bezgotówkowymi? Biorąc jeden z kredytów wymienionych powyżej nie będziemy mieć pewnej gotówki, którą mamy możliwość wypłacić, wydać na dowolny cel, albo schować na koncie oszczędnościowym. Przy kredytach hipotecznych środki wydawane są na kupno domu i bardzo często nawet nie wpływają na nasze konto. Kredyt konsolidacyjny łączy nasze inne kredyty, więc znowu – nie otrzymujemy przelewu na konto. W przypadku karty kredytowej oraz linii kredytowej na rachunku bankowym, jesteśmy w stanie pieniądze przeznaczyć na wybrany przez nas cel, ale jest to najczęściej niewielka kwota i nie możemy jej na przykład wypłacić w bankomacie, dosyć często również nie zrobimy przelewu za te pieniądze.

Kredyty gotówkowe – dla kogo są?

Kredyty gotówkowe coraz częściej osiągalne są dla większości ludzi, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Nie jest istotne czy jesteś rencistą, obywatelem innego kraju czy posiadasz firmę, z pewnością istnieje bank, gdzie po dokonaniu kilku formalności dostaniesz kredyt konsumpcyjny. Wskazówki na temat tego w jakim banku możesz znaleźć interesujący Cię kredyt i w którym miejscu otrzymasz najlepszą ofertę najlepiej sprawdzić w rankingu kredytów gotówkowych (np. https://jakdorobic.pl/ranking-kredytow-gotowkowych/). Każdy musi sam przekalkulować czy opłaca się korzystać z kredytów gotówkowych. Trzeba mieć na uwadze, że zawsze musimy bankowi oddawać więcej pieniędzy, niż nam udostępnił. Jeśli mamy potrzebę, żeby skorzystać z tego produktu to najlepiej wyszukać w rankingu kredytów gotówkowych, w którym banku jest najkorzystniejsza oferta i iść właśnie do niego i nie wybierać najłatwiejszej opcji jaką jest wybieranie kredytu w banku, w którym mamy rachunek.

Czym są kryptowaluty?

natychmiastwchodzi kolejny, co jest gwarancją niezawodności systemu. Oczywiście takie rozwiązanie ma też pewne wady. Na pewno jest wydłużony czas transakcji, ponieważ zazwyczaj zdolności obliczeniowe użytkowników są za słabe. O kryptowalutach na pewno nie można powiedzieć, że są przyjazne środowisku, ponieważ obsługa takich transakcji wykorzystuje ogromne ilości energii elektrycznej. 

Gdzie odbywa się handel kryptowalutami?

Większość transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut odbywa się na kryptogiełdach. Jest to miejsce oferujące wyjątkowo niskie kwoty transakcji, oraz komfort. W tym przypadku wyłącznym kosztem jest prowizja, ponieważ kryptogiełdy nie pobierają opłat za założenie konta. Obecnie powstało wiele kryptogiełd proponującej przeróżne waluty wirtualne, różnią się również między sobą jakością zapewnianego bezpieczeństwa. Przed zawarciem transakcji należy zapoznać się z rankingiem giełd kryptowalut, aby mieć możliwość wybrania najodpowiedniejszej. Oczywiście giełda nie jest wyłączną opcją. Istnieje również możliwość zakupu kryptowalut:
 • w kantorze z wirtualną walutą,
 • od innego użytkownika kryptowalut,
 • w bitomacie.
Oczywiście nie każda kryptowaluta będzie dostępna w wyżej wymienionych miejscach, zdecydowanie największy wybór będzie na giełdach. 

Gdzie trzyma się kryptowaluty

Kiedy już zostaniemy posiadaczami kryptowaluty przez np. zakup na giełdzie pozostaje zadać pytanie jak je przechowywać? Specjalnie w tym celu powstały tzw. portfele kryptograficzne. Każdy portfel posiada dwa klucze- prywatny i publiczny. Klucz publiczny można udostępnić innym uczestnikom w celu przelania na nasze konto kryptowaluty. Szyfr prywatny jak sama nazwa wskazuje jest wyłącznie do naszego użytku i potrzebny jest do logowania do naszego portfela. Z jego pomocą można rozporządzać zgromadzonymi środkami. Oczywiście nie można dopuścić do przejęcia klucza przez inne osoby. Sprawi to do przejęcia naszego portfela przez osoby nieuprawnione. W sytuacji kryptowalut nie ma opcji oszustwa. To dzięki temu, że każda jednostka posiada unikalny kod, a wszystkie transakcje są rejestrowane. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości między rejestrami, transakcja z nietypowym kodem jest natychmiast usuwana przez system. 

Jak odbywa się płatność kryptowalutami?

Jak wyglądają transakcje z użyciem kryptowalut? To nic innego jak ich przelewanie pomiędzy portfelami, a w następnej kolejności weryfikacja poszczególnych transakcji przez użytkowników danej sieci. Aby transakcja była możliwa dany podmiot musi oczywiście udostępnić możliwość rozliczania się w ten sposób. Kryptowalutami oczywiście można także handlować na kryptogiełdach. W przypadku portfeli walut wirtualnych wyjątkowo istotną kwestią jest troska o bezpieczeństwo swojego portfela. Nie można pozwolić na utratę prywatnego szyfru, ponieważ nie ma możliwości jego odzyskania. Niestety, jeżeli już stracimy klucz właściciel traci nieodwracalnie wszystkie swoje zgromadzone środki. Warto wspomnieć, że w chwili obecnej najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin. Za jego sprawą ten sposób płatności staje się coraz sławniejszy i coraz więcej sklepów udostępnia opcję płacenia walutą wirtualną. W tym momencie w obrocie jest ok. 4000 różnych kryptowalut. Przed rozpoczęciem swojej przygody z walutami wirtualnym bez wątpienia powinno się zapoznać z zasadami ich funkcjonowania i zasadami dokonywania transakcji.